• Objavljeno:

Hyundai Kona, opoziv, pumpa goriva može da strada "ni kriva ni dužna"

Papir, nazvat ćemo ga tako, filtera za gorivo, preko voda goriva završiti u pumpi visokog pritiska, i tako jemože oštetiti, a opet to može uzrokovati gašenje motora, povećavajući rizik od nesreće. 

Vozila Hyundai Kona na koja se odnosi ovaj opoziv proizvedena su između 29. marta 2018. i 8. oktobra 2021. godine.

Hyundai kod za opoziv: 21D091
Pogođeni modeli: Kauai / Kona (OS)
Brojevi opozvanih vozila (u svijetu): 35.571

Izvor: Rapex Alert 45/2022 A12/01594/22