Tehnika i motori

Upravljanje energijom kod električnih automobila na primjeru Polestar protiv Tesle

Jedna od najvažnijih stvari kod električnih automobila jeste upravljanje energijom. I umjesto objašnjavanja, kako to ide, šta je to kada je sistem pod naponom 800 Volti, i šta se dobije kada se to pomnoži sa amperima, ...