BlackCat 50m Concept

Potpuno drugačije nešto, kao da imamo poveću terasu koja služi kao plovilo. Komotno, široko, ...

Google+