Automobili sa greškom
Pin It

I to se dešava: Volvo opoziva svoj model radi greške. Opozivaju model XC40, a problem je kod pedale kočnice koja nije ispravno montirana, i pedala može da se pomjeri iz svoje pozicije. Posljedice sami možete pretpostaviti. Greška se može javiti kod modela pravljenih od ....

... 06. jula do 08. avgusta 2018. godine.

As a result of incorrect assembly, the brake pedal may move out of position. This could lead to brake failure. The vehicles concerned were manufactured between 6. 7. 2018 – 9. 8. 2018. Company recall code: R59899

Izvor: Rapex Alert 44/2018 A12/1624/18