Tehnika i tehnologije
fShare
20
Pin It

Tesla nije mogao ponuditi Model 3 kako je planirao po cijeni 35.000 dolara i sa najavljenim baterijama. Jedan od razloga je što nije završio razvoj novih ćelija, a evo najavljuju da će ih pokazati na najdalje pola godine. Nove baterije ...

.... će zamijeniti model "2170", a proizvodit će ih u Gigafactory 1 pogonima u Nevadi. Baterije će biti manje mase, bit će jeftinije, bolje i imat će veći energetski kapacitet. Ovo je još jedan korak ka cilju da 1KWh košta svega 100 dolara.  

Kapacitet baterija u gore pomenutim pogonima, koje se naprave za godinu dana je više od 20 GWh! A koliko je to energije evo poređenje: Toliko električne energije generiše Hidroelektrana Grabovica (JP Elektroprivreda BiH d.d.) na rijeci Neretvi za jedan mjesec ... ako je dobar vodostaj!

Pogledajte ispod stranicu 8: