Tehnika i tehnologije
fShare
24
Pin It

Ovaj postupak, koji je najsličniji onome što zovu 3D printanje je osmislio američki HRE Performance Wheels u saradnji sa GE Additive. Ako pogledate slike vidjet ćete o kakvom revolucionarnom postupku za stvaranje felga se radi. Nazvali su ga HRE3D +, a felge su nastajale od mnogo slojeva titanijumske prašine. 

Postupak koji je u naslovu se sastoji od slaganja titanijumske prašine, oni vole reći pudera, u slojeve, a isti se spaja u jedan komad elektronskim snopom koji otapa čestice pudera. Ono što može nastatati je ... izgleda ograničeno samo vašom maštom, i poznavanjem izračuna centra gravitacije koji kod felgi mora biti na osi koja prolazi kroz sredinu. 

Ovo se ne može postići konvencionalnim principima. A za titanijum volim napomenuti da ima fizičko-mehaničke osobine slične čeliku, s tim da ima dva puta manju masu, ili ako hoćete, dva puta je lakši!

Kod ovog postupka (Electron Beam Melting) koji vidite, nekoliko dijelova je napravljeno zasepno pa su iste spojene u jednu cjelinu kako bi tvorili felgu. Video je na dnu!

HRE Performance Wheels HRE3D Titanium Wheel 3D Printer Tuning 11 Titanium rim from the printer the HRE3D + titanium rims

HRE Performance Wheels HRE3D Titanium Wheel 3D Printer Tuning 1 Titanium rim from the printer's HRE3D + titanium rims