Tehnika i tehnologije
Pin It

U Boschu tvrde da diesel motori imaju svijetlju budućnost, a što da ne bi imali kada efikasnije troše gorivo i emituju manje stklaničkog plina (ugljen dioksid)! Problem su azotni oksidi, a Bosch kaže da im atehnologiju da ih smanji na 13 mg/km.

Koliko je to malo evo za primjer da je današ dopušteno 168 mg/km, a od 2020. godine će biti 120 mg/km. 

Gornje vozilo je eksperimentalno vozilo Bosch-a, a donje neodoljivo podsjeća na gornje i dolazi sa Balkana.

Kažu da je tehnologija jednostavna, moguća i već sada i nema potrebe za prepravkama na motoru.