Vijesti iz Bosne i Hercegovine
Pin It

Najradije bih ovo nazvao budalaštinom, i zaista ne znam kakve veze ima posjedovanje automobila sa komunalnim uslugama, a sa druge strane možda je ovo odlična ideja radi funkcioniranja zajednice kao zajednice. Ne znam. Ima elemenata svega, pa možda je

podatak o plaćanju komunalnih usluga u domeni Zaštite ličnih podataka ... vrijeme će pokazati.

Uglavnom u Hercegovačko-neretvanskom Kantonu ili vam ga Županiji, uspostavlja se registrar u kojem će u policijskim upravama imati podatke o tome da li je nosilac saobraćajne dozvole izmirio svoje komunalne usluge ili ne. Ako nije, neće moći registrovati automobil.

Ovo je izvod iz Službenih novina HNK broj 4/16, a sve je navedeno u Članu 25.

Šta je iduće? Ako nas je kamera snimila nepočešljane nećemo oduzet će nam se vozačka na jedan dan? Ili ako ne počnemo prelaziti na pješačkom lijevom nogom, smatrat će se kao da nismo ni započeli prelazak?

Doduše, ima i ovaj član:

koji ostavlja veliki manevarski prostor za one koji bi se pravno trebali izboriti da ovo "ne pije vode". A i Udruženja potrošača bi trebala pomalo stajati na kraj sa ovim, jer za registraciju automobila su vezani cestarine, putarine, .... a ne je li neko platio smeće, vodu.... za te stvari postoje druga nadležna tijela.

To isto smeće se odvozi u deponuje u jedno od mostarskih naselja, ljudi se okolo guše u smradu, i nikoga nije briga. Mislim da je ovo jedina deponija smeća na planeti koja se nalazi na području naseljenog mjesta.

Ovo vam je Bosna i Hercegovina.