Vijesti iz Bosne i Hercegovine
fShare
12
Pin It

Ovo je fotografija salona u kojem su bila izložena vozila marke Peugeot. Kao što vidite tu je još uvijek totem-reklama, ali sam salon je sada postao hajvan-friendly, dakle postao je trgovina za vlasnike životinja-ljubimaca. Šta je bilo sa zastupnikom

Croauto ... ne znam. Nije ni bitno.

Žalosno je da je ovo ovako, no kako im PR-ovi rade poslove, da one zadužene za marketingi ne spominjem, ništa drugo se ne može niti očekivati!