Nadređena kategorija: Vijesti

Evolucija brojke 911 (youtube)

Ne postoji niti jedan dokaz za evoluciju živih bića, pošto skeleti i fosilni ostaci govore nešto skroz drugačije. ...

... Jedina evolucija koja postoji je ona koji provodi čovjek sa stvarima koje su uspješne, a jedna od takvih je Porsche 911. Evo evolucije Porschea u slikama.

Google+