Nadređena kategorija: Vijesti

Peugeot 3008 na testovima autonomne vožnje u Singapuru

Iako u Singapuru nema u ponudi model 3008 (slika na dnu), Peugeot će zbog ....

.... potreba nuTonomy kompanije isporučiti model 3008 koji će nuTonomy opremiti softwareom (i potrebnim hardwareom) za autonomnu vožnju.

Peugeot i nuTonomy su sklopili Ugovor o ovom ispitivanju, koje ne znam bih li nazvao zajedničkim ili ne, i da li će Peugeot imati ekskluzivno pravo na ovu nuTonomy tehnologiju!

Testovi počinju u septembru!

Google+