Nadređena kategorija: Vijesti

Volkswagen će platiti 1,6 milijardi USD Kanađanima!

Poznata je afera sa Volkswagenovim prevarama oko testova sa čistoćom ispušnih plinova. U Kanadi su postigli ...

... dogovor o popravci, pa i otkupu 105.000 pogođenih automobila, a sve će ih koštati 2,1 milijarda kanadskih dolara, ili 1,6 milijade američkih dolara, što daje iznos od 20.000 dolara po automobilu, prosjek. Neki domaći mediji prenose da je suma po automobila od 5 do 8 hiljada po automobilu, što je smiješno ako se podijeli suma koja je odobrena sa brojem pogođenih automobila.

Ovim se cifra za obeštećenja koju VW plaća vlasnicima automobila kojima je podvalio kriminalni software dosegla 18.000.000.000 dolara. I ovdje nije kraj!

Google+