Nadređena kategorija: Vijesti

Pet puta jeftinije baterije za auta?!

Naučnici u Ujedinjenom Kraljevstvu (Cambridge) su napravili napredak vrijedan hvale na ...

... polju električne energije, tačnije njenog, uslovno, skladištenja. Navodno, imaju deset puta višu gustoću kada je u pitanju energija po masi, u odnosu na sadašnje litijum-ionske baterije. Dalje, litijum-zračne baterije, kako ih oni zovu, mogu produžiti autonomiju kretanja do nivou kojeg imaju automobili pokretani benzinom. Dalje, najveća prednost je cijena koštanja, bile bi pet puta jeftinije od trenutnih litijum-ionskih. Navodno trebat će desetag godina dok se mognu komercijalno proizvoditi, no bolje ikad nego nikad. 

(Slika: baterija od Priusa, ne ove koje se spominju u tekstu)

Google+