Nadređena kategorija: Vijesti

Tesla, titanijumska zaštita baterija

Napisali smo nekoliko puta, a to se ne uči na žurnalistici, da je titan/titanijum, kao metal otprilike dvostruko ...

... lakši od čelika istih ili sličnih fizičko-mehaničkih osobina. Pogledajte video. Radi se o titanijumskoj zaštiti sa donje strane baterija na automobilima Tesla, i kako se ponašaju kada naiđu na betonski element na putu!

Google+