TVR Griffith

TVR je preuzet od strane gospodina Les Edgara tamo nekada u 2013. godini, a ovo je prvi automobil ...

Google+