Početna

Mercedes-Benz G-Class - blokira točak

Od decembra 2017. do aprila 2018. godine Mercedes je model G-klasu pravio sa propustom da sigurnosni prsten na desnoj poluosovini nema nikako ili je pogrešno postavljen. Posljedica greške može biti blokiranje točka, što vodi ka nesreći!

... sa dizel motorima, a razlog je preventivno djelovanje na dio koji se odnosi na software koji se može okarakterisati kao namjerno napisan kod radi prevare državnih i nezavisnih institucija za mjerenje čistoće ispuha. Dakle opoziv je dobrovoljan, a cilj je preduhitriti nadležne organe koji bi se mogli posvetiti ovom problematikom po zemljama. 

Opoziv će ih koštati oko 22.000.000 eura, ako se na ovome završi!

Već su opozivali 250.000 vozila radi slične stvari!