Početna

Mercedes-Benz G-Class - blokira točak

Od decembra 2017. do aprila 2018. godine Mercedes je model G-klasu pravio sa propustom da sigurnosni prsten na desnoj poluosovini nema nikako ili je pogrešno postavljen. Posljedica greške može biti blokiranje točka, što vodi ka nesreći!

u moru takvih opoziva imamo čak i opoziv Volva. Doduše smiješan, i odnosi se na mali broj automobila, a on je tačno 5.529 automobila. Za poređenje, Lamborghini koji pravi višestruko manje automobila ima opoziv od 5.900 automobila nedavno. Razlog je "požarna opasnost".

Kod Volva je to vijak, ili šaraf po narodski, koji se nalazi na bočnim zračnim jastucima, a koji mogu dobiti pukotine uslijed hemijske reakcije. Sve se to desi za 48 sati, a ako do tada nije "ispucao", onda je OK.