ATV vozila / Quad / Moto
Pin It

najnovije od Bandit9 motocikla je ovo na slikama - Honda Supersport Bandit9 Ava sa motorom od 125 ...

... kubnih ili prostornih centimetara radne zapremine, a pošto je sve ručna izrada napravit će svega devet primjeraka. Da, ručna je izrada čeličnog rama. Ako imate oko 11.000 američkih zelembaća možda niste zakasnili da uzmete sebi jedan. 

Složit ćete se da je dizajn toliko originalan da zaslužuje parking u dnevnoj sobi!

http://www.banditnine.com/ 


Only 10.950 USD, looks so good that deserved place in daily room, not garage. Beautiful, hand-made and piece of art! And cheap!