Nadređena kategorija: Oprema

Provjera kvaliteta ulja u motoru

Na slici je "lubricheck" ili uređaj koji mjeri, uslovno, potrošenost ulja u motoru. Na ovaj način se ulj eu motoru zamijeni onda kada mu je zaista potrebna zamjena, ni prij eniti kasnije. Na onaj srednji dio se stavi jedna kap, a onda uređaj u narednih 60-ak sekundi procijeni stanje ulja na osnovu parametara električne provodljivosti i kapacitativnosti daje ocjenu o stanju ulja i to u intervalu od 1 do 10 (pale se lampice oko kapljice). Cijena mu je 39,95 američkih dolara. Testovi uređaja su pokazali dobre rezultate.

Google+