Nadređena kategorija: Oprema

ORIGO, bez SMS-ova za vrijeme vožnje

 VIDEO   Znate li zašto je SAD zemlja mogućnosti? Zato što je tamo skoro 400 miliona ljudi i što otvaranje firme koja prodaje "pravo gledanja u nebo" ne može biti promašaj, jer će se naći najmanje četverocidfren broj onih koji će platiti za to. Ima tu i zanimljivih stvari, a jedno do njih je i ovo, uređaj koji treba da onemogući slanje kratkih poruka sa telefona (SMS) tokom vožnje. Jednostavno se telefon ubaci u svoje ležište, puni se, bluetooth čini da je potpuno funkcionalan, ali ako nije u ležištu onda se motor ne može pokrenuti. Ako se izvadi za vrijeme vožnje oglašava se iritantan zvuk, ali i ne samo to, nego se o toj radnji obavještava ...

....onaj ko ima administratorske privilegije (roditelj, šef,...). Šta kaže statistika u SAD-u? Čak 7 od 10 vozača šalje SMS-ove tokom vožnje, vjerovatnoća da se onaj ko tipka SMS-ove nađe kao sudionik nesreće je 23,2 ne posto, nego 23,2 puta veća! Cijena je 279 dolara.

A niko ništa nije rekao šta ako se telefon izgubi, ako je ukraden, a ....., kako vlasnik da startuje automobil!

Inače, Coca Cola je prošle godine platila preko 20 miliona dolara na ime odšteta radi nesreća koje su njihovi vozači izazvali radi kucanja SMS poruka.

{pdf}http://www.driveorigo.com/sites/default/files/ORIGO_commercial_brochure_v2.pdf{/pdf}

Google+