Oprema

Ogroman je broj automobila koji neaju senzore za parkiranje, a njihovi vlasnici bi voljeli da imaju.

Ovo je nešto što se teško primijeti, no to i nije bit, bit je da vlasniku pruži zadovoljstvo posjedovanja. Juče...