Nova Toyota Supra

I kod Toyote je AMS na crnoj listi, jer jednostavno moja ličnost nije kompatibilna sa njihovim PR-om, ...

Google+