Nadređena kategorija: Noviteti

Honda AI NeuV

Konceptni automobilčić iz Honde, a dizajn mu daje za pravo da i koji filmski redatelj razmili o ...

... njemu kao ulozi u kakavom filmu gdje se radnja dešava u budućnosti. Pokazat će ga na CES-u, a dali su mu ime AI NeuV. Kažu da je automobil praktično vozilo koje funksioniše autonomno, a opremljeno je uređajima i algoritmima koji bi se mogli podvesti pod definicije Artificial Intelligence ili Umjetnom inteligencijom. Nema nekih previše informacija o ovome. Očito se radi o automobilu pokretanom eleketričnom energijom. 

Google+