Sistem je još u razvoju, a kao i sve kod američke vojske, možda javnost neće niti znati kada ovakvo nešto zaživi na vojnim vozilima! Treba se tu pozabaviti sa puzdanošću, sa dinamičkim balansiranjem kompletnog sklopa, sa ....