Kanton Sarajevo, par-nepar je kriminal??

Posljednjih dana imamo zanimljivu temu u Kantonu Sarajevo, koji izgleda pored trošenja sredstava poreskih ....

... obaveznika mimo poštovanja Zakona o javnim nabavkama BiH ima i još jedan delikates: rješavanje problema onečišćenja zraka na račun građana. A kako? Pa sjetili su se da je nekada u totalitarnom komunizmu neko uveo vožnju par-nepar, znamo šta je to, da ne pojašnjavamo, i sada to pokušavaju parktikovati u tržišnom društvu. I ovo bi im se trebalo obiti o glavu, a evo i kako!

Kao prvo, ovakvo nešto ne postoji u Zakonu o sigurnosti saobraćaja Bosne i Hercegovine, i to je sasvim dovoljno da se ovakvo što proglasi nelegalnim, pogotovo jer nisu uvedene nikakve vanredne mjere na nivou Kantona.

Dalje, ljudi su u svojim policama osiguranja sklopili AO osiguranje na period od jedne godine. Dakle premija je plaćena za svaki dan u godini. U Kantonu Sarajevo ima preko 100.000 automobila. Ukoliko njih polovina ne može voziti svaki drugi dan, to je 50.000. Prosječna premija osiguranja iznosi 1,00 KM za jedan dan. Dakle, za 8 dana, radi računa, Kanton Sarajevo ošteti vlasnike automobila za 400.000 maraka. Pored toga, ljudi moraju obavljati svakodnevne obaveze, pa bi se tu moglo od Kantona Sarajevo tražiti obeštećenje. Uglavnom pravni osnov za obeštećenje postoji, a ljudi bi se mogli I TREBALI organizovati i tražiti naknadu štete od otprilike, pa ja bih išao na milion konvertibilnih maraka.

A da bi se ovo izbjeglo, "travinčki diplomci" i "logosovi" i ... ko zna ko sve u gradskim vlastima mogao je taj novac okrenuti u GRAS i Centrotrans da građanima bude besplatan javni prevoz tih dana. 

No od svega neće biti ništa, jer građani nemaju taj neki osjećaj da nepravdu traže preko suda, ili preko kojekakvih Udruženja, ostat će sve kako jeste, decenijama, jer na kraju krajeva ovdje nema niti "k" od kritične mase onih normalnih koji bi htjeli da se stanje imalo popravi nabolje! Eto zašto ono što imalo vrijedi i karakterom i znanjem teži da bježi ovog usr**g sistema!

Google+