LEAOS 2.0

Sve više ljudi vozi bicikl i to je činjenica. A opet, čini mi se da sve manje djece vozi istu napravu sa dva točka. ...

Google+