Sport / Rekreacija

Ovo na slici se zove DTV Shreder, a DTV je skraćenica od Dual Tracked Vehicle, odnosno "vozilo sa dva traga". Zašto tako, vidi se iz priloženog. I nije nešto "iz garaže za pokazati", radi se o proizvodu koji se može kupiti (BPG Werks su ključne riječi) po cijeni od oko 4.000 američkih dolara. Pokreće ga četverotaktni motor najveće snage 13 konja koje dobij aiz 196 kunih centimetara. Najveća brzina je fascinantnih 48 km/h. Konceptna verzija je imala čak 48 konja i mogla je povući do nesigurnih 97 km/h. U rezervoar stane ...