AeroNautika
fShare
0
Pin It

Baš kao i sva vozila, i helikopteri napreduju u svakom smislu. Pogledajte ovaj sa slika. Šta primijetite, ...

... osim dizajna koji kao da dolazi iz neke bliske budućnosti? Nema rotor na repu. Bell konceptni helikopter FCX-001 ima i rotor varijabilne geometrije, a to možete registrovati u pogledu na letjelicu iz ptičje perspektive. Geometrija zavisi od brzine. 

Čak je i kabina zamišljena kao varijabilni prostor. A pogon je hibridni. Pored SUS motora FCX-001 bi imao i električne motore u repu za stvaranje sile koja poništava silu nastalu rotacijom glavnog rotora ili propelera, kako hoćete. 

A pilot nema instrumente niti instrument tablu!!!! Helikopterom upravlja sistem koji se može efinisati kao "umjetna inteligencija", ali uz nekakvu pomoć pilota. U Bell-u su ovdje bili malo nejasni. Kažu i da je dizajn takav da koristi solarnu energiju, hajde to može, ali i energiju opstrujavanja zraka, ovo mi se baš i ne slaže sa osnovnim zakonima fizike, onaj akcija i reakcija. Čemu potrošiti litar goriva da dobijemo energije koju ima pola litra goriva?

Ovo je još daleko od stvarnosti. A koliko daleko .... bolje je ne pogađati!