AeroNautika
Pin It

Gulfstream G650 je sinonim za poslovni mlaznjak, i praktično je kao segment za sebe. ...

... Doživio je nadgradnju, a ona je označena sa 650ER i vjerovatno se radi o naluksuznijem poslovnom mlaznjaku koji se može kupiti na tržištu. Letjelica prima do osam putnika, a ima i četiri člana posade. Najveća brzina je 610 kilometara a dolet je 8600 milja. Sve ovo zahvaljujući dodatnih 1,8 tona goriva. Prostor za putnike je dug 14 metara i 30 centimetara, visok je oko 2 metra, a širok oko 2,6 metara. Unutrašnjost se djelimično može i personalizirati u skladu sa željama naručioca, a dva višekanalna sateltiska komunkaciona sistema i Wi-Fi su standard. 

Kompanija može postojeće modele G650 nadgraditi na cerziju 650ER za 2 miliona dolara. A ovo ER je u stvari skraćenica od Extended Range ili Produženi domet sa engleskog.


The Gufstream G650 has been a popular business jet that just received a facelift, in the form of the ultra-luxurious G650ER. From amenities to performance, the jet sails through record books and tells the tale of futuristic luxurious flying. The aircraft can fly eight passengers and four crew members across 8,600 miles at speeds of up to 610 mph. This is possible, thanks to its ability to carry an additional 4000 pounds of fuel as compared to its predecessor. In fact, the plane has already set a flying record from Teterboro in NJ to Hong Kong, covering the massive distance in just 14 hours.