DODGE DEMON SHOOTING BRAKE

Dodge Demon Shooting Brake je kombinacija musclecar-a i karavana, a kako bi to moglo da izgleda pokazuje gornja ilustracija. Za dizajn je odgovoran Rain Prisk. 

Molim unesite e-mail adresu vezanu za vaš korisnički račun. Korisničko ime će vam biti proslijeđeno na tu adresu.