Tehnika
Pin It

Zanimljivo rješenje pogonskog dijela motor-točak dolazi iz Continentala. Ima zanimljivu integraciju kočionog dijela sa ...

unutrašnjim diskom (Al-legura) i vanjskog prstena na kojem je pneumatik. Sve je jasnije ako se pogleda ilustrovani prikaz. 

U čemu je prednost? Stvar je jednostavna, moment kočenja jest jedna sili na dodiru kočionih pločica i diska pomnožen sa rastojanjem od centra obrtanja točka. Pogledate svoj automobil i vidite kako je to. Ovdje imamo situaciju da je sa manjom silom moguće ostvariti veći moment kočenja, jer kočione pločice djeluju sa unutrašnje strane naplatka, tačnije njegovog vanjskog prstena, a rastojanje od centra okretanja točka je veće nego bi to bilo kod bilo kakvog sadašnjeg rješenja. Dakle jednak moment se može dobiti sa manjom silom! I to je fantastično!

To nije sve, rekuperacijom (kočenje generatorom električne energije što može biti elektromotor) na ovaj način se dobije više električne energije, a zbog toga što se radi o aluminijskoj leguri nema korozije tarnih površina, nema korozije pa je kočenje efektnije. Kod čeličnih diskova vidjeli ste pojavu korozije već i nakon dan vremena ako automobil nije bio u upotrebi. 

Kompletan sklop je laganiji pa je uticaj na masu koju treba ubrzati-kretati-zaustaviti povoljniji u odnosu na klasična rješenja. Pored toga masa pokretnih dijelova je manja pa je dinamičko uravnoteženje pokretnih elemenata jednostavnije, a sva eventualna neuravnoteženost se manifestuje u manjem intenzitetu. 

 

Dobre ideje nekada nisu bolje da bi se našle u relizaciji, pa ne bi iznenadilo da i ovo bude sve što je ikada napisano ovdje i više nikada neće biti spomenuto. Continental je ozbiljna kompanija, i treba vjerovati u suprotno.