Nadređena kategorija: AMS

Oglašavanje

Cijena oglasnog prostora je fixno 1.000,00 KM mjesečno, sa plaćanjem avansa 50% prije početka prikazivanja banera. Banneri su raspoređeni desno od sadržaja i nalaze se na naslovnoj i svim pod stranicama. Visina bannera ne smije prelaziti 300 piksela. Izuzetno, na zahtjev banner se može nalaziti lijevo od glavnog sadžaja, ili ispod članka na podstranicama, za šta se cijena posebno formira, kao i uslovi prikazivanja.

U cijenu je uključena usluga pristupa Google Analytics brojaču posjeta za vrijeme oglašavanja (naručilac može dostaviti svoj UA-xxxxxxxx broj GA brojača, koji će biti ugrađen prije početka prikazivanja kod portala, čime naručilac ima kompletan pristup brojaču. Ukoliko to želi naravno.

U slučaju više Naručilaca, poštuje se princip "prvi u vremenu prvi u pravu" s time da prvi ima obavezu podijeliti brojač sa ostalima za vrijeme trajanja oglašavanja.

 

Ako je naručilac nezadovoljan brojem posjeta na portalu može otkazati oglašavanje nakon isteka 15 dana, bez obaveze da nastavi oglašavanje.

kontakt [et] automotosvijet.com

 063 225590

Google+