Nadređena kategorija: AMS

Oglašavanje

Cijena oglasnog prostora je fixno 3.600,00 KM GODIŠNJE, sa plaćanjem avansa 50% prije početka realizacije oglašavanja, i drugom polovicom iznosa nakon pola zakupljenog roka (6 mjeseci). Banneri su raspoređeni desno od sadržaja i nalaze se na naslovnoj i svim pod stranicama.

Oglašavanje podrazumijeva 40 sponzorisanih članaka godišnje (dvije kartice teksta i ne više od 5 fotografija), i prikazivanje bannera. Visina bannera ne smije prelaziti 100 piksela. Izuzetno, na zahtjev banner se može nalaziti lijevo od glavnog sadžaja, ili ispod članka na podstranicama, za šta se cijena posebno formira, kao i uslovi prikazivanja.

Naručilac će biti upoznat sa brojem posjeta na portalus vaki mjesec. Nakon pola godine, može otkazati oglašavanje bez obaveza jedne ili druge strane!

U slučaju više Naručilaca, poštuje se princip "prvi u vremenu prvi u pravu" s time da prvi ima obavezu podijeliti brojač sa ostalima za vrijeme trajanja oglašavanja.

 

kontakt [et] automotosvijet.com

 061 47 36 17

Google+