Nadređena kategorija: AMS

Oglašavanje

Cijena oglasnog prostora je fixno 3.600,00 KM GODIŠNJE, sa plaćanjem avansa 50% prije početka realizacije oglašavanja, i drugom polovicom iznosa nakon pola zakupljenog roka (6 mjeseci). Banneri su raspoređeni desno od sadržaja i nalaze se na naslovnoj i svim pod stranicama.

Oglašavanje podrazumijeva prikaz bannera i 40 sponzorisanih članaka godišnje (dvije kartice teksta i ne više od 5 fotografija). 

Visina bannera ne smije prelaziti 90 piksela. Izuzetno, na zahtjev banner se može nalaziti lijevo od glavnog sadžaja, ili ispod članka na podstranicama, za šta se cijena posebno formira, kao i uslovi prikazivanja.

Naručilac će biti upoznat sa brojem posjeta na portalus vaki mjesec. Nakon pola godine, može otkazati oglašavanje bez obaveza jedne ili druge strane!

U slučaju više Naručilaca, poštuje se princip "prvi u vremenu prvi u pravu" s time da prvi ima obavezu podijeliti brojač sa ostalima za vrijeme trajanja oglašavanja.

 

kontakt [et] automotosvijet.com

Viber: 063 961418

Google+