Oglašavanje

Cijena oglasnog prostora je fixno 4.800,00 KM GODIŠNJE, sa plaćanjem avansa 50% prije početka realizacije oglašavanja, i drugom polovicom iznosa nakon pola zakupljenog roka (6 mjeseci). Banneri su raspoređeni desno od sadržaja i nalaze se na naslovnoj i svim pod stranicama.

Oglašavanje podrazumijeva prikaz bannera i 52 sponzorisana članaka godišnje (neograničen tekstualni sadržaj, neograničen video sadržaj ali da je smješten na nekom video servisu, ne na AMS hostingu, kao i do 5 fotografija rezolucije 72ppm i širine ne više od 600 piksela). 

Visina bannera ne smije prelaziti 80 piksela. Izuzetno, na zahtjev banner se može nalaziti lijevo od glavnog sadžaja, za šta se cijena posebno formira, kao i uslovi prikazivanja.

Naručilac će biti upoznat sa brojem pregleda i klikova na banner svaki mjesec. Nakon pola godine, može otkazati oglašavanje bez obaveza jedne ili druge strane!

U slučaju više Naručilaca, poštuje se princip "prvi u vremenu prvi u pravu" s time da prvi ima obavezu podijeliti brojač sa ostalima za vrijeme trajanja oglašavanja.

 

kontakt [et] automotosvijet.com

Viber: 063 96 14 18
Mobitel: 061 47 36 17

UPOZORENJE

Korištenjem ovog portala / magazina ili preuzimanjem materijala i dokumentacije sa njega, svi posjetioci automatski u potpunosti prihvatate uslove i pravila korištenja koji su naznačeni u ovom upozorenju.

Ukoliko ne prihvatate bilo koji od uslova i pravila korištenja - nemojte niti koristiti ovaj portal i ne preuzimajte bilo kakve materijale i dokumente sa njega.

Sav sadržaj i sve informacije objavjene na stranicama magazina AutoMotoSvijet nude se javnosti na uvid u najboljoj namjeri i vjerovanju da su tačni.

Vlasnik portala, urednici i novinari apsolutno ne pružaju bilo kakve garancije preko ove i internet stranica vezanih za AutoMotoSvijet u vezi bilo kojih informacija, proizvoda ili usluga, te na taj način ne mogu biti odgovorni za direktne ili indirektne štete ili pak koristi koje mogu nastati korištenjem bilo kojeg sadržaja.

Informacije na ovim stranicama mogu sadržavati tehničke greške i netačnosti ili druge greške. Takve informacije administrator može promijeniti kada ih uoči, bez prethodnog obavještenja. Na takve greške posjetioci imaju pravo upozoriti administratora portala.

Sve informacije, mišljenja, očekivanja i prognoze dojeni su od izvora za koje vjerujemo da su pouzdani, preneseni su sa izvora za koje vjerujemo da su pouzdani. Međutim, vlasnik portala, urednici ili novinari ne garantuju njihovu tačnost ili kompletnost i ne odgovaraju za tačnost informacija dobivenih od vanjskih izvora. Veći dio mišljenja, ocjena, analiza su proizvod novinara AutoMotoSvijeta i njima se izražava samo redakcijsko mišljenje. Takvo mišljenje nije apsolutno tačno, ne može se smatrati spaolutno tačnim i jedinim ispravnim, i predstavlja gledište na temu onako novinara koji je potpisnik istog. S obzirom da ovakvi tipovi magazina sadržavaju veliki broj ocjena koje su proizvod subjektivnog dojma i razmišljanja, od ovakvog tipa magazina se ne može očekivati mišljenje i ocjena sa kojim će biti saglasni svi kojih se tema tiče direktno ili indirektno.

Kompletan sadržaj objavjen na stranicama finansijskog magazina AutoMotoSvijet može se koristiti samo i isključivo u informativne svrhe.

Nijedan stav, informaciju ili prognozu ne treba shvatiti kao ponudu, zahtjevanje, nagovaranje ili nametanje kupovine ili prodaje bilo kojeg privrednog ili finansijskog proizvoda ili usluge.

Magazin AutoMotoSvijet se ograđuje od bilo koje odgovornosti - materijalne i moralne - zbog objavljivanja informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za prinose ili gubitke koji bi se mogli ostvariti koristeći na našim stranicama ponuđene informacije.

Magazin AutoMotoSvijet nema i ne može snositi apsolutno nikakvu odgovornost za proizvode ili usluge koje se nude na reklamnim banerima objavljenim na stranicama portala.

Korištenjem portala i informacija na njemu slažete sa gore navedenim uvjetima korištenja. Ova pravila podložna su izmjenama i smatraju se važećim se od trenutka objavljivanja.

Ukoliko ne prihvatate bilo koji od uslova i pravila korištenja - nemojte niti koristiti ovaj portal i ne preuzimajte bilo kakve materijale i dokumente sa njega.

Magazin AutoMotoSvijet je web magazin čija je osnovna svrha promocija ciljeva i implementacija projekata Udruženja u okviru kojeg djeluje (registrovan kod MP BiH). Sa tim ciljem, AutoMotoSvijet redovno objavljuje vijesti, analize i komentare iz oblasti automobila, nautike, aeronautike, automobilske tehnike, i ostalih područja direktno ili indirektno vezanih za automobile i automobilska tržišta.

Impressum

Urednik / Editor in Chief: Nedžad Grebović dipl.ing.

Novinari / Journalists: Miro Šantić; Ivan Pripuz, Adnan Grebović

Marketing: Mario Filipović

Fotografija / Photography: Ivan Bašić - Inja

kontakt(et)automotosvijet.com

 

Google+